Wij zijn voor ons werk afhankelijk van giften en donaties, klik hier en steun ons!
 • Bestuur

  Voorzitter

  Secretaris

  Penningmeester

  Bestuurslid

  Bestuurslid

  Gerard Glas

  Ik ben Gerard Glas en was al bekend met het Vogelhospitaal toen oprichter Barend van Ingen startte op het terrein van de gemeente Naarden. Regelmatig bezocht ik het asiel, zoals het tot voor enkele jaren heette en raakte onder de indruk van het vele en goede werk wat daar werd uitgevoerd. Jaren later ben ik -met wisselend succes- vanuit mijn handelservaring begonnen bedrijven te interesseren om een kooi te adopteren. In 2000 is mij gevraagd om in het bestuur te komen en dat resulteerde in 2002 in de benoeming tot voorzitter.

   

  Tot heden heb ik dat met heel veel plezier gedaan en veel tijd aan het Vogelhospitaal besteed.

  Samen met mijn daadkrachtig bestuur is er veel gebeurd en is het Vogelhospitaal vrijwel geheel vernieuwd. Voor de bezoekers van onze website: het is een aanrader om ons mooie complex te komen bezoeken.

  Het bovenstaande is een reden om toch met enige trots terug te kijken op de achter ons liggende jaren. Nieuwe plannen zijn er genoeg en wij hopen zelfs een uitbreiding te kunnen verwezenlijken. Daar is uiteraard de toestemming en steun van de gemeente Naarden voor nodig.

   

  Ik hoop dat ik dit dankbare werk nog een aantal jaren mag voortzetten.

   

  Alfons Koenders

  Mijn naam is Alfons Koenders. Toevalligerwijs heb ik evenals Kees Bruinning, onze penningmeester, bij de politie in Muiden en Weesp gewerkt en in die periode geleerd dat er wetgeving is om (beschermde) vogels te kunnen vervoeren, te houden en op te zetten. Tevens heb ik ook ervaren hoe groot de betrokkenheid en voorliefde van de mensen voor vogels kan zijn en ook menig gewonde vogel naar de opvang in Naarden gebracht of naar kunnen verwijzen.

  Bij het lezen van de vacature voor secretaris, was ik direct enthousiast, omdat ik daarbij een actieve bijdrage kan leveren aan de professionalisering en profilering van het opvangcentrum. Dit voor het verbeteren van het wel en wee van de vogels. Vogels dragen immers direct bij aan het woongenot en de leefbaarheid van onze woon- en werkomgeving. Het gemis van hun zang, levendigheid en vaak kleurige verschijning zou een echte leemte geven. De aanwezigheid en goede leefomgeving voor de vogels is echter geen vanzelfsprekendheid.

   

  Ik wil het bestuur, de beheerder, vrijwilligers,  donateurs en alle sympathisanten van het Vogelhospitaal Midden Nederland graag met woord, letter en daad bijstaan om die goede leefomgeving te creëren en mij optimaal inzetten voor het nuttige werk van het opvangcentrum.

   

   

   

  Kees Bruinning

  Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Kees Bruinning. Ik ben geboren in 1951 in Amsterdam en woon in Almere. Sinds half juli 2011 ben ik penningmeester  van de Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland.

  Ik heb vanaf 1969 bij de politie gewerkt en ben begonnen bij de rijkspolitie in de surveillancedienst. Daarna enkele jaren recherchewerk en in 1979 begonnen als postcommandant in Muiden en later als lid van het kaderteam in Weesp. Als leidinggevende had ik ook de taakaccenten persvoorlichting, planning en informatievoorziening. Bij de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1993 (samenvoeging rijks- en gemeentepolitie) ben ik in de projectgroep terechtgekomen om de invoering van het geautomatiseerde bedrijfsprocessen systeem te implementeren. Hierna ben ik werkzaam geweest bij de politie Gooi en Vechtstreek (later politie Midden-Nederland) in Hilversum en heb mij bezig gehouden met het beheer van diverse bedrijfsprocessen en advisering. Sinds november 2015 zit mijn werkzame leven er op en mag ik genieten van meer vrije tijd.

  Mijn maatschappelijke betrokkenheid is begonnen met het voorzitterschap van een personeelsvereniging, lid van de Raad van Commissarissen van een woningbouwvereniging en tuincommissaris van een Volkstuinvereniging. Wat financiën betreft heb ik enkele jaren de boekhouding verzorgd van een V.O.F.

  Ik ben met het vogelopvangcentrum in contact gekomen door mijn zoon Erik, die hier beheerder is. Voor die tijd had ik geen idee van het bestaan van dit centrum. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan van het vogelopvangcentrum.

  Larisa Landré

  Mijn naam is Larisa Landré, ik doe al sinds mijn tiende vrijwilligerswerk. Toen begon ik bij Kinderboerderij De Warande in Huizen als dierverzorger. Na een periode waarin ik vooral druk was met school en werk, werd ik in 2003 repetitor (pianist) bij een koor in Laren. In 2006 ging ik digitaal vrijwilligerswerk doen door websites te beheren voor instellingen zonder winstoogmerk.

   

  Na drie jaar vrijwilligerswerk in het communicatieteam van Dierenbescherming Midden Nederland en anderhalf jaar in het PR-team van het welzijnsproject Tijd voor Meedoen in Huizen, vond ik het tijd voor een vrijwilligersfunctie met meer verantwoordelijkheden. Deze vond ik bij het Vogelhospitaal.

   

  In deze functie hoop ik alle kennis en ervaring van mijn vorige (vrijwillige) functies te kunnen combineren. Mijn liefde en passie voor dieren is een ieder om mij heen bekend. Al sinds mijn jonge jaren ben ik donateur van vele natuur- en dierenwelzijnsorganisaties. Maar mijn steentje bijdragen met tijd, kennis en ideeën vind ik nog veel mooier!

   

  Vooral mijn bestuurlijke ervaring komt hierbij goed van pas. Ik ben tien  jaar actief in de plaatselijke politiek, waar- van ruim zes jaar als raadslid. De grote lijn zien, verschillende belangen tegen elkaar afwegen, argumenteren, naar mensen luisteren én met goede ideeën komen zijn daarbij onontbeerlijk, net als in het bestuur van het Vogelhospitaal.

   

   

  Kees Tegelberg

  “Vogels zijn voor mij geen onbekenden. Ik kijk vanaf mijn 15e jaar naar vogels. In sommige periodes deed ik dit intensief,  in andere periodes in mijn leven stond deze hobby op een laag pitje. In het verleden was ik vele jaren veldonderzoeker voor een broedvogelonderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden, was reisleider voor een natuurreisorganisatie en bestuurlijk actief in diverse vogelorganisaties.

  Ook het fenomeen vogelhospitaal is niet nieuw. Meer dan 40 jaar geleden hielp ik al als vrijwilliger mee in het vogelasiel van de Haagse vogelbescherming, gerund in de achtertuin van één van de leden. In die tijd waren dit soort initiatieven nog zeer amateuristisch. De tijden zijn veranderd.

  Inmiddels ben ik al jaren lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken en daar als excursieleider actief.

  Ik heb het altijd leuk gevonden om naast mijn werk in het bedrijfsleven me bestuurlijk in te zetten op een heel ander interessevlak. Dat is nu het Vogelhospitaal geworden.

  Het Vogelhospitaal is sterk afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties en van bijdrages van gemeentes in het werkgebied. We moeten constant werken aan het veilig stellen en uitbreiden van deze geldstromen. Al draait het Vogelhospitaal voor een groot deel op vrijwilligers, het in stand houden van ons Vogelhospitaal brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee.

  Daarnaast moeten we constant zoeken naar mogelijkheden om het Vogelhospitaal verder te professionaliseren en alle partijen, overheid en particulieren, te informeren en te betrekken bij ons werk.

   

  Genoeg uitdagingen dus!”

   

 • Beheerders

  Beheerder

  Assistent beheerder

  Hoofd dierverzorging

  Mijn naam is Erik Bruinning. In september 2009 meldde ik mij aan als vrijwilliger bij het Vogelhospitaal. Ik had niet gedacht dat ik mijzelf later aan u zou kunnen voorstellen als beheerder. In eerste instantie zou ik één zondag in de week helpen bij het verzorgen van de vogels. Na twee weken was ik al met het ‘virus’ besmet zeven dagen per week aanwezig.

   

  In deze periode heeft mijn collega Stefan mij wegwijs gemaakt in de wondere wereld van de vogels. Dank aan hem voor het overbrengen van zijn kennis over en passie voor deze prachtige dieren.

   

  Voor ik bij het Vogelhospitaal aan de slag ging was ik werkzaam in diverse andere bedrijfstakken. Zo heb ik o.a. de functie van fortwachter van het eiland Pampus op mijn CV staan en heb kaderfuncties in de beveiligingsbranche gehad. De laatste jaren heb ik als zelfstandig ondernemer een bedrijf gehad in de bouwsector.

   

  Trots ben ik dat het bestuur van Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland mij het vertrouwen heeft gegeven deze uitdagende en verantwoordelijke functie in te vullen. Met veel vertrouwen zie ik de toekomst tegemoet en zal het Vogelhospitaal ook een beetje mijn Vogelhospitaal zijn.

   

  Erik Bruinning

  Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Eline van den Bosch en ik ben 20 jaar. Ik woon in Almere.

   

  Na mijn middelbare school wist ik eigenlijk niet zo goed welke vervolgstudie ik wilde gaan doen. Totdat ik hoorde van de dieropleiding bij het Groenhorst College Almere. Ik heb daar dan ook de opleiding dierverzorging gevolgd en in 2010 mijn diploma behaald. Tijdens de opleiding heb ik meerdere stages moeten lopen waaronder in Naarden bij het Vogelhospitaal. Het werk hier met de vogels was zo leuk, dat ik na het afronden van mijn opleiding hier als vrijwilliger ben gaan werken.

   

  Sinds februari 2011 mag ik mij met trots zelfs assistent beheerder noemen. Dank voor het vertrouwen dat het bestuur en mijn collega -beheerder Erik- in mij hebben. Ik geniet erg van mijn werk op het Vogelhospitaal en ga daar elke dag met plezier naar toe. Hopelijk mag ik hier nog heel lang blijven werken

   

  Eline van den Bosch

  Mijn naam is Judith van Bruggen, in de lente van 2011 was het voor m`n opleiding dierverzorging op Het Groenhorst in Almere weer tijd om met m`n handen te werken en dus stage te lopen. Ik ben toen terecht gekomen op het Vogelhospitaal in Naarden en vond het hier heel erg leuk. Ik had het geluk dat de babytijd was aangebroken en dat ik dus onder andere lekker de jonge vogeltjes mocht voeren. In deze vier weken van stage heb ik dankzij Erik en Eline zoveel geleerd over de vogels en het ging zo goed dat ik zelfs in de zomervakantie mocht blijven werken. Dit was een van m`n eerste zomers zonder verveling. Na de vakantie kwam ik nog vaak langs op visite en heb ik ook meegeholpen met het werk.

   

  Nu, twee jaar later, in 2013 mag ik mezelf zelfs assistent beheerder van het vogelhospitaal in Naarden noemen. Ik ben hier zo blij mee. Mijn dank gaat dan ook uit naar het bestuur maar ook vooral naar Erik en Eline voor hun vertrouwen in mij en m`n nieuwe verantwoordelijke functie. Ik hoop zeker nog lang te mogen blijven werken en te blijven verzorgen van zieke vogels in het hospitaal.

   

   

  Judith van Bruggen

 • Adviseur / Dierenartsen

  Adviseur

  Dierenartsen

  Mijn naam is Dick Jonkers en woon in Blaricum.

  Vanaf 1970 heb ik als ornitholoog bij Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte in Wageningen gewerkt.

   

  Het werken met vogels is niet alleen mijn beroep geweest, het was en is altijd tegelijkertijd een hobby die alle vrije tijd nog steeds opeist. Niet alleen buiten in de natuur, maar ook binnen.

   

  2001 ben ik bestuurslid geworden van het Vogelhospitaal, dat toen nog Vogelasiel heette. Deze functie is door mij acht jaar vervuld. Er is daarna gevraagd om in voorkomende zaken als algemeen adviseur voor het bestuur te gaan optreden.

   

  Mijn taak als redacteur van de Nieuwsbrief en de website blijft gehandhaafd. Dat geldt ook voor alles wat met wet- en regelgeving te maken heeft en voor ecologische adviezen.

   

  Dick Jonkers

  We zijn al sinds jaren in het bezit van een goed geoutilleerde behandelkamer. Het gebruik daarvan moest beperkt blijven tot het verrichten van eenvoudige medische handelingen. Het uitvoeren van operaties en dergelijke is voorbehouden aan dierenartsen en daarvoor waren we aangewezen op een praktijk in de omgeving.

   

  We zijn dan ook bijzonder gelukkig dat in 2007 een dierenarts heeft aangeboden onze vogels te behandelen indien nodig. Het is Rob van Zon, die ongeveer 15 jaar geleden als vrijwilliger in het Vogelhospitaal werkzaam was. Destijds als voerder en hokkenschoonmaker.

   

  Op zijn twintigste is hij begonnen met de studie diergeneeskunde in Utrecht, onder andere vanwege zijn interesse in vogels. Tijdens zijn studie heeft hij zich zoveel mogelijk verdiept in de vogelgeneeskunde en sinds zijn afstuderen begin 2005 is hij als dierenarts werkzaam in een zeer goede vogel- en huisdierenkliniek in Amsterdam.

   

  Vanaf juli 2006 is hij geregeld in het Vogelhospitaal aanwezig voor onderzoek en behandeling van zieke en gewonde vogels. Verder geeft hij adviezen over het voorkomen en genezen van besmettelijke ziektes binnen het Vogelhospitaal.

   

  Sinds mei 2012 heeft Rob van Zon samen met zijn collega Carreen Loriaux een eigen praktijk geopend. Bij dierenkliniek IJburglaan kunt u niet alleen met uw viervoeter uitstekend terecht, maar zeker voor uw vogel treft u hier de beste kennis aan. Voor meer informatie kijkt u op hun website www.dierenkliniekijburglaan.nl

   

  Rob van Zon

  Carreen Loriaux

 • Comité van aanbeveling

  Directeur Vogelkijkcentrum

  Mediapersoonlijkheid

  Mediapersoonlijkheid

  Directeur Natuurmonumenten

  Nico de Haan

  Marijke Helwegen

  Catherine Keijl

  Marc van den Tweel

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland - Postbus 2031 1400DA Bussum -

tel 035-6945658 - K.v.K 32111822