Direct contact? Bel: 035 - 694 56 58

Home > Organisatie > Verantwoording

Verantwoording

Het Vogelhospitaal Naarden is een ANBI-erkende instelling.

ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland heeft van de belastingdienst op 13 april 2012 weer de ANBI status gekregen. Hierdoor verkrijgen wij enkele belastingvoordelen. Wij behoeven dan bijvoorbeeld geen erfbelasting of belasting over schenkingen te betalen.

De belastingdienst verplicht een ANBI enkele gegevens te publiceren. Hieronder de vereiste gegevens over het jaar 2022. (link naar ANBI formulier)

Naam van de instelling

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland. Bij het publiek ook wel bekend onder de naam Vogelasiel Naarden of Vogelhospitaal Naarden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32111822
Fiscaal nummer 815328163(RSIN)
Gevestigd te Naarden op het adres Burgemeester Jur. Visserlaan 1, 1411BR Naarden.
Postadres: Postbus 2031, 1400DA Bussum.

Doelstelling:

  • a. De beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
  • b. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur, waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat dieren onnodige stress of letsel oplopen.
  • c. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
  • d. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier te opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.
  • e. Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan 2022-2025

Bestuurders

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Het bestuur van de stichting bestond in 2022 uit:

Voorzitter:            C.G. Tegelberg

Penningmeester: C.P.H. Bruinning

Secretaris:            A.K. Hoogbruin 

Bestuurslid:          M.C Boers-Tromp (communicatie)

Bestuurslid:          M.P.V. den Hartog (fondsen)

Personeel: De Stichting had in 2022 de volgende personeelsleden in dienst. Zij  krijgen een salaris conform het wettelijk minimumloon.

Beheerder:                                          E. Bruinning (vast dienstverband 40 uur per week)

Hoofd dierverzorging:                       E.M. van den Bosch (vast dienstverband 40 uur per week)

Assistent beheerder:                         J. van Bruggen (vast dienstverband 0 - 160 uur per maand)

Assistent hoofd dierverzorging:      L. van der Staaij (tijdelijk dienstverband 0 - 160 uur per maand)

Leidinggevende dierverzorging:      C. Jansen (tijdelijk dienstverband 0 - 160 uur per maand)

Dierverzorging: Voor dierverzorging zijn enkele tijdelijke krachten aangenomen met een 0-uren contract om in drukke periodes de nodige hulp te bieden.

Onderhoud en projecten:                 D. Bruinning (tijdelijk dienstverband 40 uur per week)

Uitgeoefende activiteiten:  
Link naar het jaarverslag 2022
Link naar de jaarrekening 2021