Direct contact? Bel: 035 - 694 56 58

Home > Organisatie > Kees Bruinning

Kees Bruinning | Penningmeester

Kees Bruinning

Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Kees Bruinning. Ik ben geboren in 1951 in Amsterdam en woon in Almere. Sinds half juli 2011 ben ik penningmeester  van de Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland.

Ik heb vanaf 1969 bij de politie gewerkt en ben begonnen bij de rijkspolitie in de surveillancedienst. Daarna enkele jaren recherchewerk en in 1979 begonnen als postcommandant in Muiden en later als lid van het kaderteam in Weesp. Als leidinggevende had ik ook de taakaccenten persvoorlichting, planning en informatievoorziening. Bij de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1993 (samenvoeging rijks- en gemeentepolitie) ben ik in de projectgroep terechtgekomen om de invoering van het geautomatiseerde bedrijfsprocessen systeem te implementeren. Hierna ben ik werkzaam geweest bij de politie Gooi en Vechtstreek (later politie Midden-Nederland) in Hilversum en heb mij bezig gehouden met het beheer van diverse bedrijfsprocessen en advisering. Sinds november 2015 zit mijn werkzame leven er op en mag ik genieten van meer vrije tijd.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid is begonnen met het voorzitterschap van een personeelsvereniging, lid van de Raad van Commissarissen van een woningbouwvereniging en tuincommissaris van een Volkstuinvereniging. Wat financiën betreft heb ik enkele jaren de boekhouding verzorgd van een V.O.F.

Ik ben met het vogelopvangcentrum in contact gekomen door mijn zoon Erik, die hier beheerder is. Voor die tijd had ik geen idee van het bestaan van dit centrum. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan van het vogelopvangcentrum.