Direct contact? Bel: 035 - 694 56 58

Home > Organisatie > Kees Tegelberg

Kees Tegelberg | Voorzitter

Kees Tegelberg

“Vogels zijn voor mij geen onbekenden. Ik kijk vanaf mijn 15e jaar naar vogels. In sommige periodes deed ik dit intensief,  in andere periodes in mijn leven stond deze hobby op een laag pitje. In het verleden was ik vele jaren veldonderzoeker voor een broedvogelonderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden, was reisleider voor een natuurreisorganisatie en bestuurlijk actief in diverse vogelorganisaties.

Ook het fenomeen vogelhospitaal is niet nieuw. Meer dan 40 jaar geleden hielp ik al als vrijwilliger mee in het vogelasiel van de Haagse vogelbescherming, gerund in de achtertuin van één van de leden. In die tijd waren dit soort initiatieven nog zeer amateuristisch. De tijden zijn veranderd.

Inmiddels ben ik al jaren lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken en daar als excursieleider actief.

Ik heb het altijd leuk gevonden om naast mijn werk in het bedrijfsleven me bestuurlijk in te zetten op een heel ander interessevlak. Dat is nu het Vogelhospitaal geworden.

Het Vogelhospitaal is sterk afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties en van bijdrages van gemeentes in het werkgebied. We moeten constant werken aan het veilig stellen en uitbreiden van deze geldstromen. Al draait het Vogelhospitaal voor een groot deel op vrijwilligers, het in stand houden van ons Vogelhospitaal brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee.

Daarnaast moeten we constant zoeken naar mogelijkheden om het Vogelhospitaal verder te professionaliseren en alle partijen, overheid en particulieren, te informeren en te betrekken bij ons werk.

Genoeg uitdagingen dus!”