Direct contact? Bel: 035 - 694 56 58

Home > Nieuws > Oorkonde voor onze vrijwilligers

Oorkonde voor onze vrijwilligers

Oorkonde voor onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers hebben een oorkonde van Mededogen uitgereikt gekregen van Partij voor de Dieren. 

Op 11 maart bracht Partij voor de Dieren een bezoek aan ons Vogelhospitaal, als onderdeel van de wandeletappe door het Gooi. Niko Koffeman (Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren) kwam samen met Melissa Bax (lijsttrekker Flevoland van de Partij voor de Dieren) en een aantal andere leden van de partij langs om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Zoals ze zelf aangeven: "Dieren in het wild zijn sinds jaar en dag volledig afhankelijk van particuliere bescherming. Het Vogelhospitaal vervult een belangrijke taak bij de opvang van vogels uit Flevoland, omdat deze provincie zelf niet de wettelijke zorgplicht serieus neemt om dieren in het wild en verwilderde dieren op te vangen."

De partij wil net als wij zelf en vele andere opvangcentra, financiële steun vanuit provincies voor opvang en vervoer van wilde vogels, zodat hulp door dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra gegarandeerd is. "Jaarlijks worden er duizenden vogels bij dit hospitaal binnen gebracht die alle een uitgebreide en liefdevolle zorg ontvangen van de vrijwilligers. Veel vogels zijn het slachtoffer van verkeer, huiskatten, hoogspanningskabels, jacht of mishandeling", aldus Melissa Bax. 

"De Partij voor de Dieren vindt de opvang van hulpbehoevende dieren een maatschappelijke taak, maar provincies willen geen financiële ondersteuning geven. De vogelasielen zijn hierdoor vrijwel allemaal financieel noodlijdend. De Partij voor de Dieren wil ruime bedragen vanuit provincies voor vervoer en opvang van wilde vogels. Ook het Vogelhospitaal in Naarden is met name afhankelijk van donateurs en een enkele erfenis. Financieel gezien houdt het hospitaal met moeite het hoofd boven water terwijl slachtoffers in een oneindige stroom binnen blijven komen."