Direct contact? Bel: 035 - 694 56 58

Home > Nieuws > Brandbrief aan alle gemeenten

Brandbrief aan alle gemeenten

Brandbrief aan alle gemeenten

Vogels komen en gaan op het Vogelhospitaal Naarden. Helaas geld dat ook voor vrijwilligers en stagiairs. Dat het economisch beter gaat in Nederland is helaas maar al te goed te merken aan ons vrijwilligersbestand. De afgelopen vijf jaar hebben we het aantal uren dat door vrijwilligers werd gedraaid in een vrije val zien raken. Ook het aantal stage-uren is door een andere indeling van de stageperiodes sterk afgenomen. Al met al komt het er op neer dat er in 2019 bijna tienduizend uur minder inzet was van vrijwilligers en stagiairs ten opzichte van 2015. Daarentegen loopt het aantal te verzorgen vogels ieder jaar op; u kunt zich voorstellen dat we ons zorgen maken om deze ontwikkeling. Onze vaste medewerkers staan onder grote druk om toch elke dag weer de nodige zorg te bieden aan de aanwezige vogels.  

Helaas zien we dat deze trend niet beperkt is tot onze regio maar dat onze collega-opvangcentra hier ook last van ondervinden. Zo is het afgelopen zomer al voorgekomen dat opvangcentra een opnamestop afkondigden. Vaak deden de dierenambulances dan een beroep op ons Vogelhospitaal.  

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze problematiek moeten we steeds vaker betaalde krachten inzetten. Helaas zijn de inkomsten niet dekkend als we structureel betaalde arbeid moeten inzetten. Daarom hebben we ons genoodzaakt gezien een brandbrief te schrijven aan alle gemeenten binnen ons werkgebied. We leggen in deze brief de situatie uit waarin we op dit moment verkeren en spreken onze zorgen uit voor de toekomst. We hopen dat de gemeenten onze zorgen delen en bereid zijn om samen met het Vogelhospitaal te werken aan een oplossing.