Wij zijn voor ons werk afhankelijk van giften en donaties, klik hier en steun ons!
Al in 1957 werd de basis gelegd voor wat vandaag de dag het Vogelhospitaal Naarden heet. Het begon allemaal toen de oprichter Barend van Ingen de vogels ging verzorgen die gewond raakten tijdens het ringen. Barend had een ring vergunning en ving de vogels voor wetenschappelijke doeleinden. Vandaag de dag zijn we heel wat wijzer geworden als het om vogels gaat, mede dankzij deze gegevens. Al snel kwamen ook de mensen uit de buurt de vogeltjes brengen die zij hadden gevonden. Zoals dat wel vaker gaat verspreid dit nieuws zich snel en van enkele tientallen vogels per jaar werden het er al snel enkele honderden. Barend had z'n hele huis, tuin en schuur uiteindelijk vol vogels staan. Aan de keukentafel werden ze behandeld en gevoerd. In de badkuip zwommen jonge eendjes rond en op elke trede van de trap stond wel een kooitje.
Omdat deze hobby uit de hand begon te lopen heeft Barend begin jaren 70 toestemming gekregen om op de oude stadskwekerij aan de burgemeester J. Visserlaan te Naarden een aantal volières te plaatsen waar de vogels in konden revalideren. Al gauw moest er weer uitgebreid worden en is er begin jaren 90 besloten om een stichting op te richten. Helaas overleed Barend voordat de stichting opgericht was. De stichting heeft inmiddels vele namen gehad, van vogelasiel het gooi tot vandaag de dag Vogelopvangcentrum Midden-Nederland. Dit om de steeds groter wordende regio naam technisch te omvatten. Onze regio omvat nu de gehele provincie Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Jaarlijks vangen wij ruim 4500 zieke, gewonde, verzwakte of verweesde vogels op met het doel om ze beter te maken en daarna weer uit te zetten in de vrije natuur.
Kijk virtueel bij ons rond

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland - Postbus 2031 1400DA Bussum -

tel 035-6945658 - K.v.K 32111822