Wij zijn voor ons werk afhankelijk van giften en donaties, klik hier en steun ons!

ANBI  (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING)

 

De Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland heeft van de belastingdienst op 13 april 2012 weer de ANBI status gekregen. Hierdoor verkrijgen wij enkele belastingvoordelen. Wij behoeven dan bijvoorbeeld geen erfbelasting of belasting over schenkingen te betalen.

 

De belastingdienst verplicht een ANBI wel enkele gegevens te publiceren. Hieronder de vereiste gegevens over het jaar 2015.

 

Naam van de instelling: Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland. Bij het publiek ook wel bekend onder de naam Vogelasiel Naarden of Vogelhospitaal Naarden.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32111822

Fiscaal nummer 815328163(RSIN)

Gevestigd te Naarden op het adres Burgemeester Jur. Visserlaan 1, 1411BR Naarden.

Postadres: Postbus 2031, 1400DA Bussum.

 

Doelstelling:

a. De beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

b. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur, waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat dieren onnodige stress of letsel oplopen.

c. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

d. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier te opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

e. Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: Link naar beleidsplan

 

Bestuurders: De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

 

Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit:

 

Voorzitter: G.J. Glas (tot 31-10-2017)

Penningmeester: C.P.H. Bruinning (vanaf 1-6-2017 tevens wnd. secretaris)

Secretaris: A.M.F.M. Koenders (tot 1-6-2017)

Bestuurslid: L.C. Landré

Bestuurslid: C.G. Tegelberg (vanaf 1-11-2017 tevens wnd. voorzitter)

 

Personeel: De Stichting had in 2017 vier personeelsleden in dienst. Zij  krijgen een salaris conform het wettelijk minimumloon.

 

Beheerder: E. Bruinning (vast dienstverband 40 uur per week)

Hoofd dierverzorging: E.M. van den Bosch (vast dienstverband 40 uur per week)

Assistent beheerder: J. van Bruggen (tijdelijk dienstverband 3 - 160 uur per maand vanaf 2-7-2016)

Assistent hoofd dierverzorging: L. van der Staaij (tijdelijk dienstverband 3 - 160 uur per maand vanaf 1-4-2017)

 

Uitgeoefende activiteiten: Link naar het jaarverslag 2017

 

Financiële verantwoording: Link naar financieel jaarverslag  2017 (Financiële cijfers onder voorbehoud; goedkeuring door accountant moet nog plaatsvinden)

 

 

 

 

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland - Postbus 2031 1400DA Bussum -

tel 035-6945658 - K.v.K 32111822