Wij zijn voor ons werk afhankelijk van giften en donaties, klik hier en steun ons!

ANBI  (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING)

 

De Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland heeft van de belastingdienst op 13 april 2012 weer de ANBI status gekregen. Hierdoor verkrijgen wij enkele belastingvoordelen. Wij behoeven dan bijvoorbeeld geen erfbelasting of belasting over schenkingen te betalen.

 

De belastingdienst verplicht een ANBI wel enkele gegevens te publiceren. Hieronder de vereiste gegevens over het jaar 2015.

 

Naam van de instelling: Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland. Bij het publiek ook wel bekend onder de naam Vogelasiel Naarden of Vogelhospitaal Naarden.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32111822

Fiscaal nummer 815328163(RSIN)

Gevestigd te Naarden op het adres Burgemeester Jur. Visserlaan 1, 1411BR Naarden.

Postadres: Postbus 2031, 1400DA Bussum.

 

Doelstelling:

a. De beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

b. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur, waarbij zoveel mogelijk voorkomen wordt dat dieren onnodige stress of letsel oplopen.

c. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

d. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier te opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

e. Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: Link naar beleidsplan

 

Bestuurders: De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

 

Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit:

 

Voorzitter:    Gerard Glas

Secretaris:    Alfons Koenders

Penningmeester:   Kees Bruinning

Bestuurslid: Larisa Landré

Bestuurslid: Kees Tegelberg

 

Personeel: De Stichting had in 2016 vier personeelsleden in dienst. De (assistent) beheerders krijgen een salaris conform het wettelijk minimumloon.

 

Beheerder:  E. Bruinning (vast dienstverband 40 uur per week)

Assistent beheerder: E. van den Bosch (vast dienstverband 40 uur per week)

Assistent beheerder: J. van Bruggen (tijdelijk dienstverband 0 - 40 uur per week)

Assistent beheerder: Y. Kruiskamp (tijdelijk dienstverband 0 - 40 uur per week) Contract beëindigt augustus 2016.

 

Uitgeoefende activiteiten: Link naar het jaarverslag 2016

 

Financiële verantwoording: Link naar financieel jaarverslag (Financiële cijfers onder voorbehoud, goedkeuring door accountant moet nog plaatsvinden)

 

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland - Postbus 2031 1400DA Bussum -

tel 035-6945658 - K.v.K 32111822